Een brede kijk op ontwikkeling

Een brede kijk op ontwikkeling


“Focus op sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden”, dat hoor je steeds meer onderwijsprofessionals zeggen nu de scholen weer opengaan na een periode van thuisonderwijs. Je krijgt hierbij haast de indruk dat het of-of is: óf je werkt aan de cognitieve ontwikkeling óf aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Alsof leerkrachten een aparte gereedschapskist zouden opentrekken: voor de cognitieve ontwikkeling de didactische gereedschapskist en voor het welbevinden van de kinderen de pedagogische gereedschapskist. 

'Cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling gaan per definitie hand in hand.'

We zetten hier natuurlijk de tegenstelling wat scherper aan dan deze ongetwijfeld bedoeld zal worden, maar dat doen we om een punt te maken. Wat ons betreft is het altijd én-én. Cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling gaan per definitie hand in hand. Net zoals je je als leerkracht altijd bedient van zowel didactiek als pedagogiek.

Dit is ook relevant voor ‘zicht op ontwikkeling’. Het gaat hierbij wat ons betreft altijd om de brede ontwikkeling. Vandaar ook dat we dit centraal zetten in ons dashboard en de trainingen. Alleen door diverse gegevens - toetsen, observaties, kindkenmerken en context van thuis - in samenhang te evalueren kom je tot een zicht op de brede ontwikkeling. En daarmee tot adequaat onderwijskundig handelen, zowel didactisch als pedagogisch.

Wat dat betreft herkennen wij ons wel in de nuchtere kijk van Martin Bootsma (alias Meesterlezer) en natuurlijk ook in die van onze grote inspirator: Theo Thijssen. Jij ook?

Geschreven door:
Jelte de Jongh