Leeruniek en Diataal gaan samenwerken!


10 September, 2020

Leeruniek en Diataal gaan samenwerken!


Diataal en Leeruniek gaan elkaars diensten koppelen. De overeenkomst hiervoor is op 1 september ondertekend. Leeruniek komt hiermee tegemoet aan de wens van haar gebruikers om meerdere aanbieders van toetsen toe te laten op haar platform. 

De gebruikers van Diataal kunnen door deze koppeling nu ook in het dashboard van Leeruniek actueel en aantoonbaar zicht op ontwikkeling borgen voor het hele onderwijsteam. Zo komen de halfjaarlijkse toetsen, methodetoetsen en kindkenmerken samen in één overzicht en heb je als school de hele context van de brede ontwikkeling in beeld.

Meer informatie over wanneer deze dienst beschikbaar volgt nog. Wil je alvast meer weten? Neem dan contact met ons op via info@leeruniek.nl of tel: 020-261 5284.  Geschreven door:
René Mijs