Alle 4 de volgtoetsen in Leeruniek


20 October, 2020

Alle 4 de volgtoetsen in Leeruniek


Het zal niemand ontgaan zijn, de introductie van de drie nieuwe volgtoetsen: Dia, IEP en Boom. Naast Cito valt er voor scholen nu iets te kiezen. Dit biedt nieuwe mogelijkheden, maar vraagt ook om weloverwogen keuzes. Switchen van volgtoets heeft namelijk heel wat meer voeten in de aarde dan wisselen van eindtoets. Met Leeruniek wordt de keuze een stuk makkelijker. Niet alleen ondersteunen wij alle vier de volgtoetsen, maar we helpen ook actief bij kleinschalige experimenten bijvoorbeeld binnen je stichting om er achter te komen welke volgtoets het beste past. Ook bieden we speciaal de Leeruniek overstapservice. Meer weten? Mail naar info@leeruniek.nl of lees hier verder.

Naast Cito nu ook Boom, IEP en Dia 
Dikwijls vroegen scholen ons: “Ondersteunt Leeruniek ook de drie nieuwe volgtoetsen?” Sinds deze maand  is ons antwoord volmondig ja! We zijn samenwerkingen aangegaan met alle drie de aanbieders. Naast Cito kan je binnenkort ook de resultaten van de volgtoetsen van Boom, Dia en IEP analyseren in Leeruniek. Dankzij onze samenwerking met ParnasSys vind je je halfjaarlijkse toetsresultaten straks automatisch terug in Leeruniek, welke toetsaanbieder je ook kiest. De ontwikkelaars van de drie nieuwe volgtoetsen en Leeruniek werken er hard aan om uiterlijk bij de middentoetsen ‘live’ te gaan.

Experimenteren voor je overstapt
Smaken verschillen en Leeruniek gelooft sterk in de keuzevrijheid van scholen. Daarom wil Leeruniek de drempel om te switchen van volgtoets zo laag mogelijk maken. Zo bieden we nu de mogelijkheid om behalve Cito ook één van de andere toetsen weer te geven in het Leeruniek dashboard. Dit geeft je school of stichting de kans om zelf te ervaren wat het beste werkt, zonder dat je meteen de - vergaande - beslissing neemt om te wisselen van toetsaanbieder. Experimenteren loont!

Bepalend blijft wat je met de resultaten doet
Hoe mooi het ook is dat er nu iets te kiezen valt, uiteindelijk weet je ook dit: doorslaggevend voor je onderwijskwaliteit is niet welke toets je afneemt, maar wat je met de resultaten doet. Precies die stap is waar Leeruniek zich sterk voor maakt: het vertalen van zicht op ontwikkeling naar passend onderwijskundig handelen. Oftewel cyclisch werken volgens het READ-model en conform de verwachtingen van het nieuwe inspectiekader. 

Overstapservice
Juist omdat wij de autonomie van scholen zo belangrijk vinden, biedt Leeruniek dit schooljaar speciaal de overstapservice aan. Overweeg je te switchen van volgtoets, vraag dan een adviesgesprek aan met een van onze schooladviseurs. We zullen je inhoudelijk niet sturen in je keuze, maar maken je wel attent op belangrijke verschillen. Verder helpen we graag bij het opzetten van betekenisvolle experimenten of pilots. En is je keuze gemaakt dan helpen we ook bij een goede inrichting van je gespreks- en evaluatiecyclus in het Leeruniek dashboard.