Leeruniek bundelt krachten met onderwijsexperts


29 October, 2020

Leeruniek bundelt krachten met onderwijsexperts


Leeruniek en onderwijsexperts Gijs van den Brink van Smaragd Educatie en Marjan de Jong kindercoaching en onderwijsbegeleiding werken sinds 1 oktober samen. Het doel van deze samenwerking is om basisscholen een optimale begeleiding te bieden bij het creëren van zicht op ontwikkeling en het duurzaam borgen van hun onderwijskwaliteit. Daarnaast biedt de samenwerking met onderwijspartners Leeruniek ook de mogelijkheid om bij een groeiende vraag naar haar diensten de ondersteuning bij bestaande en nieuwe klanten duurzaam en schaalbaar te verbreden.

Smaragd Educatie en Marjan de Jong kindercoaching en onderwijsbegeleiding werken net als Leeruniek vanuit de visie dat iedere leerling unieke talenten heeft en de kans moet krijgen deze op school te ontdekken en te ontwikkelen. Beide begeleiden en coachen basisscholen al vanuit hun eigen expertise bij het verbeteren van onderwijskwaliteit. Door de samenwerking met Leeruniek kunnen ze scholen nu ook helpen om zicht op ontwikkeling en kwaliteitszorg binnen de school op een duurzame en transparante wijze in te richten.

Marjan de Jong over haar samenwerking met Leeruniek
"Ik ben overtuigd van de waarde van Leeruniek voor het basisonderwijs. Leeruniek wil het fundament van iedere basisschool versterken, zodat elk kind de kans krijgt om zich naar zijn of haar volledige potentieel te ontwikkelen. Dit sluit aan bij mijn visie op onderwijsontwikkeling en het past bij de manier waarop ik met kinderen wil werken; wat heeft dit kind, op dit moment, op deze plek nodig?


Leeruniek is hét leerling ontwikkel systeem waarmee onderwijsteams in het basisonderwijs altijd en actueel inzicht krijgen in de ontwikkelingen op school-, leerjaar-, groeps-, en leerlingniveau. Hiermee kan tijdig en gericht het onderwijsaanbod worden afgestemd op ieders specifieke behoefte, zonder onnodige administratie. Dit bespaart veel tijd en tegelijkertijd wordt een stevig fundament gelegd voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit. Samen met Smaragd Educatie en Marjan de Jong kindercoaching en onderwijsbegeleiding hoopt Leeruniek zoveel mogelijk scholen hierbij te kunnen helpen. 

Wil jij ook helpen om de onderwijskwaliteit en zicht op ontwikkeling op basisscholen te versterken? Stuur dan een mailtje naar info@leeruniek.nl, we maken graag kennis!

Gijs van den Brink over werken met Leeruniek
Om richting te kunnen geven aan het schoolteam wil ik als interim-directeur zowel terug als vooruit kunnen kijken. Leeruniek helpt hierbij. De combinatie van toetsgegevens en kindkenmerken op één pagina, geeft het overzicht wat leerkrachten nodig hebben om het leerproces van ieder uniek kind te begeleiden.Geschreven door:
René Mijs