Samenwerking met onderwijsexpert Sebastiaan Traas


30 November, 2020

Samenwerking met onderwijsexpert Sebastiaan Traas


Deze maand is Leeruniek ook een samenwerking aangegaan met onderwijsexpert Sebastiaan Traas. Daarmee breidt Leeruniek haar samenwerking met onderwijsexperts verder uit. Sebastiaan heeft als interim professional in het onderwijs veel ervaring en kennis opgedaan op diverse scholen. Deze samenwerking helpt Leeruniek om basisscholen een nog betere begeleiding te bieden bij het creëren van zicht op ontwikkeling en het duurzaam borgen van hun onderwijskwaliteit. Daarnaast biedt de samenwerking met onderwijspartners Leeruniek ook de mogelijkheid om bij een groeiende vraag naar haar diensten de ondersteuning bij bestaande en nieuwe klanten duurzaam en schaalbaar te verbreden.

Sebastiaan Traas over zijn samenwerking met Leeruniek:
In mijn werk als interim professional in het onderwijs zie ik vaak dat er winst te behalen valt op het gebied van het in kaart brengen van opbrengsten op verschillende niveaus.
Ik ben er van overtuigd dat Leeruniek voor het basisonderwijs op alle gebieden de opbrengsten inzichtelijk maakt. Het is een manier van werken die voor elke school een fundamenteel verschil kan maken in het in kaart brengen van opbrengsten en planmatig werken.

Leeruniek zorgt ervoor dat inizchtelijk wordt gemaakt wat een leerling nodig heeft, om zich zo optimaal mogelijk te kunnen ontwikkelen. Leeruniek sluit perfect aan bij mijn manier van werken; inspelen op wat een kind nodig heeft op verschillende momenten in zijn schoolloopbaan.


Wil jij ook helpen om de onderwijskwaliteit en zicht op ontwikkeling op basisscholen te versterken? Stuur dan een mailtje naar info@leeruniek.nl, we maken graag kennis!Geschreven door:
Rosa van Santbrink