Geld voor school- en onderwijsontwikkeling

Subsidieregeling Schoolkracht


10 December, 2020

Subsidieregeling Schoolkracht


Het is zover! Het ministerie van OCW heeft de subsidieregeling Schoolkracht aangekondigd. Deze regeling is er om schoolleiders en leraren te ondersteunen bij hun school- en onderwijsontwikkeling. Zo worden én blijven scholen lerende en professionele organisaties en wordt duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs versterkt. Met deze regeling kun je straks een subsidie van maximaal €30.000,- ontvangen om te werken aan één of meerdere van de volgende thema’s:

  • Onderwijskwaliteit 
  • Omgaan met leraren- en schoolleiders-tekort 
  • Kansen(on)gelijkheid 
  • Digitalisering 

Leeruniek werkt al jaar en dag samen met scholen om bovenstaande thema’s organisatiebreed aan te pakken. Zo helpen wij scholen om zicht te krijgen op -en inzicht te krijgen in- de ontwikkeling van hun leerlingen, waardoor ze meer grip hebben op groei. Daarnaast stapel je met Leeruniek alle kennis op door de jaren heen, waardoor je de onderwijskwaliteit borgt zelfs wanneer je te kampen hebt met veel wisselingen in het team.

Enkele tientallen scholen dienden meteen al de subsidieaanvraag in om juist nu ook met Leeruniek aan de slag te gaan. Wil jij ook je onderwijskwaliteit duurzaam borgen met Leeruniek en gebruik maken van deze subsidie? Neem dan contact met ons op. Wij helpen bij de aanvraag en implementatie.