Analyseren na schoolsluiting


11 March, 2021

Analyseren na schoolsluiting: hoe pak je dat aan?


De meeste scholen nemen, door de schoolsluiting wat later dan gepland, op dit moment de middentoetsen af. In onze vorige blog lees je waarom juist nu de halfjaarlijkse toets je houvast en inzicht biedt. Van veel scholen krijgen we de vraag of ze de middentoetsen nu anders moet analyseren dan normaal. Ons antwoord is nee én ja. De manier waarop je je analyse doet blijft in principe hetzelfde: middels het volgen van de cyclus. Bij Leeruniek gebruiken wij daarvoor de READ-cyclus; Resultaten, Evaluatie, Aanpassingen en Doen. Maar deze periode zijn er wat extra zaken om rekening mee te houden, nu de uitvoering van de vorige aanpak (het Doen) anders is verlopen dan gepland.

In deze blog nemen we elke stap van de READ-cyclus met je door en laten we zien waar je nu extra op moet letten. Wanneer je de hele cyclus doorloopt stel je jezelf eigenlijk continu deze vraag: "is er reden om de komende periode af te wijken van mijn standaard plan voor deze groep of leerling? En zo ja, wat ga ik anders doen?"Stap 1: Resultaten
Resultaten bekijken

Bij de eerste stap van de cyclus bekijk je de behaalde resultaten van de middentoets. Normaal gesproken kijk je naar de groei ten opzichte van het vorige toetsmoment, maar die is nu minder representatief. Dus moet je nu vooral kijken naar het huidige niveau en dit vergelijken met het niveau vóór corona: de middentoets van vorig jaar. 

In het voorbeeld hiernaast zie je dat de leerling bij deze middentoets een niveauwaarde van 2.5 heeft gescoord en een opvallende groei heeft laten zien van +0.7 ten opzichte van de vorige toets, de eindtoets. Maar wanneer je naar de middentoets van 2020 (voor Corona) kijkt, zie je dat de leerling een niveauwaarde van 3.5 had. Dit is veel hoger dan de middentoets van dit jaar. Waar het in eerste instantie leek alsof de leerling flink was gegroeid, blijkt de leerling nog niet op zijn/haar oude niveau te zitten.

Image

Image
Stap 2: Evaluatie
Resultaten waarderen en verklaringen geven

Om te weten wat een leerling van jou nodig heeft, moet je goed begrijpen wat er de afgelopen periode is gebeurd. Beschrijf daarom de effecten van het thuisonderwijs (zowel positief als negatief) en geef zo (mogelijke) verklaringen voor het behaalde resultaat.

Gebruik hierbij de 7 x L als hulpmiddel. Dit zijn zeven factoren die de ontwikkeling van een leerling kunnen beïnvloeden. Ga deze alle zeven na om te controleren of je een compleet beeld hebt gevormd van de leerling en kijk daarbij naar waar jij als leerkracht invloed op uit kan oefenen. In de tabel hiernaast hebben we een aantal voorbeelden gegeven van deze 7 L’en. Uit deze verklaringen volgen bij stap 3 logischerwijs de aanpassingen voor de aanpak.


Stap 3: Aanpassingen
Aanpassingen doen in de huidige aanpak

Na het bekijken en evalueren van de resultaten zijn we weer terug bij de vraag: "is er reden om de komende periode af te wijken van mijn standaard plan voor deze groep of leerling? En zo ja, wat ga ik anders doen?"

Wanneer een leerling lager scoort dan voorheen, wil je hem of haar terugbrengen op het eerder behaalde niveau. Verder is het natuurlijk altijd je doel om de leerling uit te dagen zich nog meer te ontwikkelen. Wat ga jij, met de (nieuw opgedane) kennis en de ter beschikking zijnde middelen, doen om de leerling hierbij te helpen? Ook hier kun je weer gebruik maken van de 7 x L als hulpmiddel. Zie tabel hiernaast ter inspiratie.

Image

Image
Stap 4: Doen
Aanpak uitvoeren

Na het aanpassen van je huidige aanpak, kun je deze tot uitvoering gaan brengen. Hopelijk is dat weer in een normale setting, zodat je straks met de resultaten van de eindtoets kunt evalueren of je aanpak het gewenste effect heeft gehad. En met de volgende resultaten begint ook de hele READ-cyclus weer van voor af aan. Geschreven door:
Susan KonijnDe Cito-analyse in Leeruniek

Voor onze gebruikers hebben we een analyse handreiking ontwikkeld waarin we stap voor stap uitleggen hoe je als leerkracht de analyse goed in het dashboard kan wegzetten. Daarnaast bieden we trainingen en consults aan om het hele team mee te nemen in een betekenisvolle Cito-analyse. 

Mocht je nog niet met Leeruniek werken, maar wel benieuwd zijn naar hoe wij ook jullie school kunnen helpen bij een effectieve Cito-analyse en het cyclisch werken: vraag dan hieronder een gratis quickscan aan. We denken graag met je mee!

Quickscan aanvragen