Leerkracht die zicht krijgt op de actuele ontwikkeling

Kijk niet alleen achterom maar juist ook vooruit


14 December, 2021

Kijk niet alleen achterom maar juist ook vooruit


Voor de vijfde editie van het Passend Onderwijs Magazine (POM) schreven Rosa van Santbrink en Michiel de Haan het artikel ‘Niet alleen achterom kijken, maar juist ook vooruit’.

In het onderwijs is het belangrijk om te weten hoe leerlingen ervoor staan. Leerkrachten kunnen in dat geval bijsturen in leerprocessen en afstemmen op specifieke onderwijsbehoeften. Diverse leerlingvolgsystemen bieden hiertoe goede mogelijkheden. In de praktijk is het dikwijls zo: hoe verder af van de werkvloer, hoe ouder de informatie waarop men zich baseert. Dan zijn interventies niet meer tijdig of gericht. 

Om echt grip te krijgen op de actuele ontwikkeling is het van belang om niet alleen achterom te kijken, maar juist ook vooruit. Hoe je dat doet? Dat lees je in het artikel hieronder. Daarin geven we onder andere de volgende handvatten:

  • Hoe je zicht krijgt op de actuele ontwikkeling;
  • Welke vaardigheden daarvoor nodig zijn;
  • Hoe je vervolgens met die informatie kunt prognotiseren en ontwikkelingsgericht kunt interveniëren.

Lees hier het hele artikel


Geschreven door:
Rosa van Santbrink