Prentenboek cadeau


20 December, 2021

Prentenboek cadeau ~ Max en de Maximonsters


Leesbevordering is het stimuleren van lezen door het aanwakkeren van leesmotivatie en leesplezier zodat kinderen en jongeren kennismaken met de rijkdom van verhalen waardoor ze hun leesvaardigheid en literaire competentie vergroten.
(Gerlien van Dalen - Stichting Lezen)


Het leesniveau en het leesplezier onder jongeren in Nederland daalt al jaren. Maar gelukkig wordt er op veel scholen ontzettend hard gewerkt aan goed leesonderwijs. Lezen is de basis van je ontwikkeling, en eigenlijk van alles. Voorlezen heeft een positief effect op taalontwikkeling en woordenschat. ‘Als ergens voor het tiende levensjaar het leesvuur wordt aangewakkerd, dooft het niet gemakkelijk uit’ (*Bron: Stichting Lezen).

Vanuit de kerstgedachte wilden wij graag iets organiseren voor de doelgroep waar het ons uiteindelijk allemaal om gaat: de kinderen. Een van de redenen waarom Leeruniek ooit is ontstaan, was de wens vanuit het onderwijs om leesachterstanden van kinderen goed in kaart te brengen. De actie ‘geef een prentenboek cadeau’ borduurt hier mooi op voort. 

Uitgeverij Lemniscaat heeft dozen vol met prentenboeken van Max en de Maximonsters aan Leeruniek gedoneerd om te verdelen onder een aantal van onze scholen. Onze collega Irène van Hogendorp was vorige week al op IBS Al Ihsaan in Lelystad om de eerste boeken langs te brengen en een stukje uit het boek voor te lezen. De kinderen mogen allemaal een exemplaar mee naar huis nemen. Na de kerstvakantie gaan we langs nog een aantal andere scholen om meer kinderen te verrassen!

* Stichting Lezen - Interview Stichting Lezen-directeur Gerlien van Dalen (2020)Geschreven door:
Puck Struwer