€1 miljard beschikbaar voor onderwijskwaliteit


19 May, 2022

€1 miljard beschikbaar voor onderwijskwaliteit


Er komt structureel 1 miljard euro beschikbaar voor onderwijskwaliteit. Dit schrijft minister Wiersma in zijn kamerbrief d.d. 12 mei 2022. Het kabinet erkent de enorme uitdagingen waar scholen voor staan, zoals het lerarentekort, de nasleep van de pandemie, een overvloed aan maatschappelijke opdrachten en een verouderd curriculum. Vanwege grote zorgen over de beheersing van basisvaardigheden van leerlingen wil het kabinet met een masterplan jaarlijks 1 miljard euro investeren in taal, rekenen/wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid in het Primair Onderwijs (PO). Hiermee hoopt het te bereiken dat leerkrachten en schoolleiders hun werk goed kunnen doen, focus kunnen aanbrengen in hun curriculum en hun ambities waar kunnen maken.

De kamerbrief komt op een moment dat het einde van het schooljaar in zicht is. Grote aantallen leerlingen zullen na de zomervakantie overgaan naar een andere leerkracht. Dat stelt scholen voor uitdagingen. Voor de onderwijskwaliteit is een zorgvuldige kennisoverdracht essentieel en mag er geen waardevolle informatie verloren gaan.

Bij Leeruniek helpen we inmiddels al een op de vijf basisscholen met een data-ondersteunde cyclische werkwijze om de doorlopende ontwikkelingslijn voor taal en rekenen te borgen. We bieden daarbij de tools (een dashboard), training van vaardigheden en advies.

Image
In het dashboard komen leerresultaten en observaties samen die een stevige basis bieden voor het stellen van doelen en de overdracht binnen het team. Het gaat hier om kwantitatieve én kwalitatieve gegevens; leerresultaten naast observatiegegevens en korte beschrijvingen van de onderwijsaanpak. Welke leerling heb je voor je? Wat werkte goed voor de groep en de leerling? Door de gegevens in het dashboard actueel te houden, kan de leerkracht zich makkelijker voorbereiden op een persoonlijke overdracht. Dat geeft de nieuwe leerkracht van de groep de eerste weken na de zomervakantie meteen een vertrouwd gevoel. Tijdens startgesprekken met ouders kan hij goed beslagen ten ijs komen. De onderwijsaanpak staat al klaar.

Met bovenstaande werkwijze kunnen scholen ook in complexe tijden goed doordachte keuzes maken in het onderwijsaanbod. Een data-ondersteunde cyclische werkwijze zoals Leeruniek die biedt, hoort bij een hoogwaardige kwaliteitsaanpak. Dit missen we in de huidige opzet van het masterplan. Minister Wiersma leest u mee?


Geschreven door:
Marijke Kienstra