Lessen uit coronatijd


5 July, 2022

Lessen uit coronatijd


Terwijl de pandemie heeft uitgewezen dat de veerkracht in de onderwijssector groot is, is eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk school is voor de leerlingen. Met grote eensgezindheid stellen de aanwezige leerkrachten, bestuurders, beleidsmedewerkers, opleiders en onderzoekers bij het beleidseminar ‘Lessen uit onderwijs in coronatijd’ op 30 juni in Maastricht dat de scholen nooit meer dicht mogen. Veel leerlingen kampen sinds de lockdowns met sociaal-emotionele problematiek en leervertragingen. Leervertragingen die niet vanzelf worden ingelopen door de aanschaf van methoden of ICT, al zou dat toch niemand moeten verbazen. Het is tijd voor reflectie. Welke lessen kunnen we leren? Wat is de verantwoordelijkheid van de school? Wat kun je van een leerkracht verwachten en wat niet? Wat doe je in de klas en welk effect heeft dat? Wat is het effect van het onderwijs in de kernvakken op de andere vakken?
Hoe kun je de effecten duiden? Wat werkt en wat zou je daarom willen opschalen?

Rolf van der Velden, vertrekkend hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en Nationaal coördinator van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO),

een organisatie die belangrijk onderzoek naar de impact van de pandemie doet, vat aan het eind van de bijeenkomst samen: 'Knap hoe het onderwijs is omgegaan met wat er op ze af is gekomen.' Terwijl bestaande problemen in het onderwijs zijn vergroot, zijn praktijk, beleid en onderzoek in coronatijd volgens hem dichter bij elkaar gekomen. Hij roept daarom op: 'Houd dat vast! We hebben nog een paar dingen te doen.'

Laten we deze uitdaging aangaan en het onderwijs verder versterken. Het is zaak de baan van leerkracht en schoolleider anno 2022 niet meer te onderschatten en hen te ondersteunen met alle middelen die ons ter beschikking staan. Daarbij mag een slim gebruik van data niet ontbreken. De tools daarvoor zijn inmiddels beschikbaar. Al tijdens hun opleiding zouden leerkrachten de noodzakelijke vaardigheden moeten verwerven om hiermee te werken, maar ook de huidige lichting leerkrachten is gebaat bij verdere professionalisering op dat gebied. De ontwikkelingen gaan snel.Geschreven door:
Marijke KienstraOp de hoogte blijven van meer nieuws?

Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief.

Inschrijven nieuwsbrief