Leerkrachten voeren oudergesprekken met ouders

Effectieve oudergesprekken

Effectieve oudergesprekken: een succesvolle uitwisseling van informatie

Leerkrachten in het basisonderwijs voeren tientallen oudergesprekken per schooljaar. Er zijn kennismakingsgesprekken, voortgangsgesprekken, probleemoplossende gesprekken, adviserende gesprekken, slechtnieuwsgesprekken en dan vergeten we er vast nog een paar. De ongeplande gesprekken, bijvoorbeeld. Eén ding hebben deze gesprekken gemeen en dat is het doel: het uitwisselen van informatie. Welke informatie deel jij met ouders en hoe doe je dat? En hoe ga je om met de informatie die je van ouders ontvangt? Wij hebben een paar inzichten en tips voor je.

Welke informatie?
Er wordt ontzettend veel informatie verzameld in het onderwijs. Voor leerkrachten is het aan de orde van de dag. Ga het maar eens na. Je doet het zowel bewust als onbewust. Gepland en ongepland. Door je leerlingen te observeren, met ze te praten, met ouders te praten, door te toetsen, de toetsresultaten te analyseren, absenties en incidenten te noteren, enzovoort. Deel je alle informatie met ouders? Waarschijnlijk niet en daar zijn verschillende redenen voor. Een van die redenen is dat er soms te veel informatie verzameld wordt. Wij moeten dan vaak denken aan de uitspraken van een onderwijsinspecteur, die ooit zei: “Als je niet evalueert, heeft registratie überhaupt geen zin." En onze favoriet: “Je moet alleen die dingen registreren en plannen maken die je ook echt gebruikt, dan ervaar je het ook niet als een administratieve last.”

De les die we hieruit trekken? Dat informatie verzamelen geen doel op zich is. Je doet het omdat je tot bepaalde inzichten wilt komen, inzichten in de ontwikkeling van je leerlingen en in de kwaliteit van het onderwijs dat je gegeven hebt en nog gaat geven. Met dat in je achterhoofd kijk je kritisch naar de hoeveelheid informatie waar je dagelijks tegenaan loopt en maak je keuzes. 

Terug naar de inzichten. Die inzichten krijg je niet alleen door het verzamelen van informatie. Je hebt nog een paar stappen te zetten. Inzichten ontstaan doordat je de verzamelde informatie analyseert en er conclusies uit trekt. Scoort leerling A lager dan normaal? Gedraagt leerling B zich anders? Presteert je klas als geheel beter of slechter dan de vorige keer? En hoe komt het dat dit zo is? Wat zijn de mogelijke verklaringen? Als je dat allemaal op een rijtje hebt, dan heb je informatie waar je echt iets mee kunt, namelijk bepalen hoe je je leerlingen het beste kunt helpen. En je hebt een verhaal dat je met ouders kunt delen. 

De leerling achter de informatie
Als de verzamelde informatie is teruggebracht tot een reëel beeld van wat er gaande is, ben je beter in staat om het verhaal achter de data te vertellen. Het is nu ook makkelijker om het verhaal te delen. Ouders willen graag weten hoe het met hun kind gaat, hoe hun kind presteert en welke stappen er worden genomen om hun kind verder te helpen. Door jouw duiding veranderen koude cijfers, toetsscores en niveauwaarden in een verhaal waarin zij hun kind herkennen. Ze begrijpen beter wat er in de klas gebeurt en hoe zij hun kind thuis kunnen ondersteunen. De ouderbetrokkenheid neemt toe.

Informatie uitwisselen
In een effectief oudergesprek is er ruimte voor uitwisseling. Als leerkracht ben je niet alleen aan het zenden, je staat ook open om te ontvangen. Want ja, jij bent je onderwijsexpert. En ja, jij weet als geen ander hoe het met de leerling op school gaat. Je hebt bovendien data verzameld die jouw verhaal ondersteunen, data die je ook nog eens weet te duiden en inzichtelijk te maken voor ouders. Maar ouders zijn je collega-experts. Zij kennen hun kind door en door. Je zou wel gek zijn als je geen gebruik maakte van die bron van informatie. Het maakt jouw beeld van de leerling compleet. Je kunt hen bijvoorbeeld vragen naar: 

  • Het welzijn van je leerling, inclusief eventuele veranderingen in de thuissituatie die van invloed kunnen zijn op de leerling.
  • Het gedrag en de studievaardigheden thuis, inclusief eventuele uitdagingen en successen die ouders hebben opgemerkt. 
  • De interesses en hobby’s van de leerling
  • Eventuele zorgen die ouders hebben over de ontwikkeling van hun kind, bijvoorbeeld als de leerling moeite heeft met bepaalde vakken of als er gedragsproblemen zijn. 
  • Eventuele medische of persoonlijke omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de prestaties van het kind op school, zoals gezondheidsproblemen of problemen in de thuissituatie. 

Zo voer je een effectief oudergesprek én geef je invulling aan educatief partnerschap. Leerkrachten en ouders ondersteunen elkaar en proberen hun bijdragen zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Er is een gezamenlijk doel en dat is het bevorderen van de optimale ontwikkeling van je leerlingen.

Image


Geschreven door:
Cora de RaafMeer weten over het verzamelen van informatie en
welke informatie echt relevant is voor toekomstig onderwijs?

Meld je aan voor het webinar ‘Leeruniek voor de leerkracht’!

Bekijk webinar