De nieuwe onderwijsplannen op Prinsjesdag

Koninklijke aandacht voor onderwijs op Prinsjesdag 2023

Koninklijke aandacht voor onderwijs op Prinsjesdag 2023


Onder een grijze lucht reed de glazen koets deze Prinsjesdag van Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Er werd gezwaaid en gefloten. Alexia was erbij, de koningin droeg voor het eerst een pantalon en de koning een leesbril. In de Troonrede blikte de koning terug op zijn koningschap, sprak over bestaanszekerheid en armoede, stond stil bij de oorlog in Oekraïne, het klimaatbeleid en de stikstofcrisis, wees op kansenongelijkheid in Nederland en legde de nadruk op het samen oplossen van problemen. In de 20 minuten dat hij aan het woord was, sprak hij 4 keer over het onderwijs.
“Daarnaast [naast onderwerpen die hoe dan ook om daadkracht vragen zoals het armoedevraagstuk en het herstel voor de toeslagenouders, red.] delen het demissionaire kabinet en de volksvertegenwoordiging de verantwoordelijkheid om door te werken aan de overige beleidsterreinen die ons allen raken, zoals de bouw van voldoende woningen en goed onderwijs”
Een demissionair kabinet maakt geen nieuw beleid en handelt alleen de lopende zaken af. Daarom wordt deze Prinsjesdag ook wel een lichte Prinsjesdag genoemd. De echt grote plannen ontbreken. Ook voor het onderwijs. Toch mogen we “erop rekenen dat het kabinet bereid is te doen wat in het landsbelang is” en dus zijn er toch een paar nieuwe plannen voor het onderwijs gemaakt. Zo wil het kabinet kansenongelijkheid in het onderwijs tegengaan. “De meest kwetsbare leerlingen krijgen een steuntje in de rug, met extra activiteiten buiten het klaslokaal en een gratis gezonde maaltijd op school.” Om dit te bereiken gaat er ruim 324 miljoen naar een programma voor meer buitenschoolse activiteiten en ondersteuning van leerlingen die dit het hardst nodig hebben, ruim 51 miljoen naar zogenaamde brugfunctionarissen op school en 166 miljoen naar gratis schoolmaaltijden.
“In het onderwijsbeleid is er veel aandacht voor taal en rekenen”
Al jaren is er sprake van een neergaande trend als het gaat om het taal- en rekenniveau van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs. Om dit een halt toe te roepen, kwam het kabinet in 2022 met maatregelen die ervoor zorgden dat de focus meer op het versterken van de basisvaardigheden is komen te liggen. De nieuwe onderwijsminister omschrijft het op X zo: “Een goede leraar die je leert lezen, schrijven en rekenen. Dat is de basis. Maar om het beste uit leerlingen te halen, is er soms meer nodig. Daarom is er nu ook extra geld voor schoolmaaltijden en een functionaris die een brug slaat tussen school, kind en gezin.”
“Een zeker bestaan met gelijke kansen valt of staat met goed onderwijs”
Goed onderwijs is nodig om alle kinderen gelijke kansen te geven om te leren en zich te ontwikkelen. Achtergrond, opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mogen hier geen invloed op hebben. Maar we weten ook dat goed onderwijs staat of valt met goede leerkrachten. Daarom blijft het kabinet inzetten op de aanpak van het lerarentekort, “onder andere door regionaal de samenwerking tussen scholen, lerarenopleidingen en gemeenten te bevorderen.” Zo worden schoolbesturen, scholen en lerarenopleidingen gestimuleerd om het lerarentekort gezamenlijk aan te pakken.
“Digitalisering en kunstmatige intelligentie leiden tot nieuwe kansen en risico’s op het gebied van werk, gezondheidszorg, onderwijs en economie.”
Het belang van digitalisering in het onderwijs wordt onderkend door het kabinet. Het kan de onderwijskwaliteit significant vergroten. Maar de risico’s worden ook gezien, daarom zet het kabinet stappen “om ervoor te zorgen dat iedereen veilig en vertrouwd kan meedoen, onder meer door mensen te helpen digitale vaardigheden op te doen.”  Om leerlingen beter te leren lezen, schrijven, rekenen én digitaal vaardig te maken zodat ze goed mee kunnen doen in de maatschappij, is er het Masterplan Basisvaardigheden. In 2024 is hiervoor 1 miljard euro beschikbaar.


Geschreven door:
Cora de RaafBenieuwd naar de impact van de nieuwe onderwijsplannen?

 Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd en overal op de hoogte van de laatste onderwijsontwikkelingen.  

Schrijf je in

Laat een reactie achter