iber

De verschuivende rol van de intern begeleider

De verschuivende rol van de intern begeleider


In de maand van de WIB, het jaarlijkse congres voor ib’ers en kc’ers, staan we stil bij de rol van deze duizendpoot. Wat blijkt? De rol van de intern begeleider is aan het verschuiven. En dat doet het al een tijdje. De focus lag ooit op het ondersteunen van leerlingen met speciale behoeften, toen verschoof het naar de coördinatie en uitvoering van het zorgbeleid in de school en nu komt het steeds meer te liggen op het ontwikkelen van onderwijskwaliteit. De veranderende rol zorgt voor nieuwe taken voor de intern begeleider, die vanwege deze verschuivende rol ook een nieuwe naam krijgt: kwaliteitscoördinator. Wat zijn de nieuwe taken? En wat betekenen ze voor de taken en verantwoordelijkheden van alle anderen die bij de school betrokken zijn? Maar eerst: hoe is de intern begeleider eigenlijk een kwaliteitscoördinator geworden?
Van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator
Als scholen veranderen, verandert de intern begeleider mee. Net als de andere rollen in de school. Zoals die van de leerkracht. De leerkracht wordt steeds meer centraal gezet in de school, omdat we inmiddels doordrongen zijn van het feit dat de leerkracht ertoe doet. Wil je beter onderwijs? Dan moet je de leerkracht de tijd en de ruimte geven om te overleggen, te ontwikkelen, te professionaliseren. In steeds meer scholen gebeurt dit in zogenaamde leerteams of leerunits of andere professionele leergemeenschappen.  Dit zijn groepen leerkrachten, vaak bouwgeoriënteerd, die zich gezamenlijk verantwoordelijk voelen voor de onderwijsresultaten en die gezamenlijke doelen nastreven. Veel van de werkzaamheden worden door deze leerteams zelf gedaan. Het wordt niet meer, zoals het in het verleden vaak iets te gemakkelijk  werd gedaan, doorgeschoven naar de ib’er. Deze ontwikkeling zorgt ervoor dat de werkzaamheden van de ib’er verschuiven: hij of zij gaat zich meer richten op de kwaliteit van het leren in de school in plaats van op het organiseren van de ondersteuning. Op veel scholen heeft de ib’er om die reden een andere naam gekregen: kwaliteitscoördinator.
Nieuwe taken en verantwoordelijkheden

De LBBO, de Landelijke Beroepsvereniging Begeleiders Onderwijs, stelde een herziene beroepsstandaard op voor de intern begeleider als kwaliteitscoördinator. Hierin wordt de nieuwe rol en focus beschreven. De ib’er wordt primair een kc’er met 3 rollen en bijhorende werkzaamheden: 

  1. Als leercoördinator realiseert de kc’er passend onderwijs door middel van professionalisering in de school en het ontwikkelen van leerkrachten. De kc’er coördineert het leren van de leerkracht naar de visie van de school  en gericht op de verbetering van de resultaten van de leerlingen. Zo staat de leerkracht voor de kc’er centraal, zodat hij of zij het leren van de leerling centraal kan zetten. 
  2. Als zorgregisseur geeft de kc’er samen met leerkrachten de zorg voor leerlingen vorm. De kc’er coördineert de uitvoering van goed en passend onderwijs, verbindt de interne en externe inzet van de ondersteuning, vormt de schakel met ouders en externen en zorgt voor de vertaling naar het dagelijkse handelen van de leerkracht in de groep. 
  3. Als trendanalist bepaalt de kc’er samen met de leerteams en de school de ambities en stuurt waar nodig gericht bij.  De kc’er maakt de halfjaarlijkse analyses niet zelf, dat dat doen de leerteams. De leerkracht is de eigenaar. De kc’er verbindt de analyses met elkaar, signaleert de trends en adviseert. 
De kwaliteitscoördinator in de school
En zo is de intern begeleider niet langer de vraagbaak voor de leerkracht, maar de aanjager van de leercultuur in de school. Als kwaliteitscoördinator organiseert en stimuleert de kc’er, samen met de directie, het leren van de leerkrachten en ontwikkelt een schoolbrede kwaliteitsaanpak. Ook de manier waarop binnen besturen gewerkt wordt verandert door de komst van de kc’er. In samenwerkingsverbanden gaan zij met besturen in gesprek en geven adviezen bij kwaliteitsproblemen. Zo maakt de kc’er veel los, genereert ontwikkeling en daagt uit tot vernieuwingen en het hoger leggen van de lat. Dat is niet verkeerd in een tijd waarin het niet bijzonder goed gaat met het Nederlandse onderwijs.


Geschreven door:
Cora de RaafMet Leeruniek heeft de intern begeleider een sterk kwaliteitsinstrument in handen. Meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met één van onze schooladviseurs!

Afspraak maken

Laat een reactie achter