De laatste schoolweek

10 juli, 2023

De laatste schoolweek is een bijzondere week. Niet alleen voor leerlingen, maar ook voor jou als leerkracht. Vaak is het een week die gevuld is met allerlei leuke activiteiten, zoals de eindmusical en een sport- of speldag…

Lees meer

Terugval in leerprestaties door zomervakantie

3 juli, 2023

Het valt veel leerkrachten op: na de zomervakantie hebben veel leerlingen last van een terugval in leerprestaties, de zogenaamde zomerdip. Herkenbaar? Amerikaans onderzoek lijkt dit fenomeen te bevestigen. Uit dit onderzoek…

Lees meer

Hé leerkracht, sta even stil!

17 mei, 2023

Wie reflecteert, groeit. Daarom vraag je leerlingen om te reflecteren op hun eigen leerproces. Zo leer je ze nadenken over wat ze hebben geleerd…

Lees meer

Corrie 5 jaar bij Leeruniek

22 maart, 2023

Ik werk graag bij Leeruniek omdat ik er zo veel plezier in heb om scholen te begeleiden en te zien dat er een verbeterslag plaatsvindt in…

Lees meer

Lessen uit coronatijd

5 juli, 2022

Terwijl de pandemie heeft uitgewezen dat de veerkracht in de onderwijssector groot is, is eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk school is voor de leerlingen…

Read More

De leerling goed in beeld

31 mei, 2022

Om het onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen bevat het dashboard naast toetsresultaten ook gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. Wat stimuleert deze leerling, en wat belemmert hem?…

Read More

€1 miljard beschikbaar voor onderwijskwaliteit

19 mei, 2022

Er komt structureel 1 miljard euro beschikbaar voor onderwijskwaliteit. Het kabinet erkent de enorme uitdagingen waar scholen voor staan, zoals het lerarentekort, de nasleep van de pandemie, een overvloed aan maatschappelijke opdrachten en een verouderd curriculum…

Read More

Prentenboek cadeau

20 december, 2021

Het leesniveau en het leesplezier onder jongeren in Nederland daalt al jaren. Maar gelukkig wordt er op veel scholen ontzettend hard gewerkt aan goed leesonderwijs…

Read More

Vijf jaar Leeruniek

20 mei, 2021

Leeruniek bestaat vijf jaar en is de afgelopen jaren uitgegroeid tot hét centrale dashboard voor zicht op ontwikkeling en onderwijskwaliteit. In een interview met oprichter Jelte de Jongh blikken we terug op de laatste vijf jaar en werpen we ook een blik vooruit…

Read More