Image

Win het spel ‘Pandemic’!

7 oktober, 2022

In deze tijden zijn verbinding en samenwerking van groot belang. Je maakt daarom kans op een spel dat hier volledig van in dit teken staat. Ga op een leuke manier de samenwerking aan met je collega’s en leerlingen…

Read More
Image

De koning en de schatkist

4 oktober, 2022

Leerlingen hebben recht op een ongelijke behandeling…

Read More
Image

Hard en zacht

26 september, 2022

IT in het onderwijs. ‘Mens versus technologie, wie wint de strijd om werk?’

Read More
Image

Schooladviseur Irene staat voor je klaar

22 september, 2022

Het nieuwe schooljaar is alweer een paar weken begonnen. Schooladviseur Irene helpt ook dit schooljaar weer graag iedereen die vragen heeft over Leeruniek…

Read More
Image

Zomerdip?

31 augustus, 2022

In het onderwijs spreken we van een zomerdip, als de kennis van leerlingen wat is weggezakt na de zomervakantie, waarin de kinderen gedurende enkele weken geen les hebben gehad.

Read More
Image

Lessen uit coronatijd

5 juli, 2022

Terwijl de pandemie heeft uitgewezen dat de veerkracht in de onderwijssector groot is, is eens te meer duidelijk geworden hoe belangrijk school is voor de leerlingen…

Read More
Image

Tips voor een goede overdracht

16 juni, 2022

In dit stuk geven we tips hoe je een betekenisvolle overdracht kunt doen en welke informatie je allemaal nodig hebt om je groep te leren kennen.

Read More
Image

Tips voor de halfjaarlijkse analyse

8 juni, 2022

Goed voorbereid de analyse van de halfjaarlijkse toetsen inrichten? Met deze tips worden de analyses leuk en makkelijk…

Read More
Image

De leerling goed in beeld

31 mei, 2022

Om het onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen bevat het dashboard naast toetsresultaten ook gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. Wat stimuleert deze leerling, en wat belemmert hem?…

Read More
Image

€1 miljard beschikbaar voor onderwijskwaliteit

19 mei, 2022

Er komt structureel 1 miljard euro beschikbaar voor onderwijskwaliteit. Het kabinet erkent de enorme uitdagingen waar scholen voor staan, zoals het lerarentekort, de nasleep van de pandemie, een overvloed aan maatschappelijke opdrachten en een verouderd curriculum…

Read More
Image

Leestip: de gelukkige klas van Theo Thijssen

20 april, 2022

Twee ‘grote’ rapporten in het basisonderwijs in twee weken tijd. Je zou alle betrokkenen aanbevelen weer even De gelukkige klas erbij te pakken, het dagboek van Meester Staal…


Read more
Image

6 jaar bij Leeruniek – Michiel de Haan

20 april, 2022

Onze collega en medeoprichter Michiel de Haan is zes jaar geleden betrokken geraakt bij de ontwikkeling van Leeruniek. Reden voor een feestje én een interview.…

Read More
Image

De Staat van het Onderwijs 2022

19 april, 2022

Goede scholen zorgen voor een juiste analyse en interpretatie van toetsresultaten volgens de Onderwijsinspectie.…

Read More
cyclisch werken

De positieve effecten van cyclisch werken

14 februari, 2022

Pas wanneer je de kennis over je groep goed analyseert en op een eenduidige manier borgt kan er kennisdeling plaatsvinden en zo krijg je inzicht en grip op het proces.…

Read More
Image

Prentenboek cadeau

20 december, 2021

Het leesniveau en het leesplezier onder jongeren in Nederland daalt al jaren. Maar gelukkig wordt er op veel scholen ontzettend hard gewerkt aan goed leesonderwijs…

Read More