Image

Webinar: M-toets in coronatijd; wat is wijsheid?

4 februari, 2021

In gesprek met scholen merken we dat er veel vragen zijn rondom de afname van M-toets. Om antwoord te geven op deze vragen organiseert Leeruniek een webinar…

Read More
Image

Middentoets na thuiswerkperiode

20 januari, 2021

In gesprek met jullie merken we dat er veel vragen zijn rondom de afname van het halfjaarlijkse toetsmoment (de niet-methodegebonden toetsen).

Read More
Image

Top 3 productontwikkelingen van 2020

12 januari, 2021

Het onderwijsveld ontwikkelt zich continu en Leeruniek natuurlijk ook. In dit artikel staan we stil bij de drie belangrijkste ontwikkelingen van 2020…

Read More
Image

Subsidieregeling Schoolkracht

10 december, 2020

Het is zover! Het ministerie van OCW heeft de subsidieregeling Schoolkracht aangekondigd. Zo wordt duurzame schoolontwikkeling in het funderend onderwijs versterkt…

Read More
Image

Het nieuwe resultatenmodel

16 november, 2020

Inzicht in ontwikkeling is belangrijker dan het halen van de norm zelf. Zoals bekend is het nieuwe Resultatenmodel sinds dit schooljaar van kracht. Dit is het sluitstuk van het herziene inspectiekader uit 2017…

Read More
Image

Betekenis geven aan de Cito-resultaten in deze bijzondere periode

2 november, 2020

Twee keer per jaar analyseer je de Cito-resultaten. Dit is essentieel om te kunnen bepalen wat de leerling van jou als leerkracht nodig heeft. Maar dit schooljaar is alles een beetje anders…

Read More
Image

5 jaar Leeruniek voor onze collega Robin van der Leeuw

25 september, 2020

Robin werkt sinds deze maand 5 jaar bij Leeruniek. Reden voor een feestje én een interview.

Read More
Image

Een brede kijk op ontwikkeling

28 mei, 2020

“Focus op sociaal-emotionele ontwikkeling en welbevinden”, dat hoor je steeds meer onderwijsprofessionals zeggen nu de scholen weer opengaan na een periode van thuisonderwijs.

Read More
Image

Leeruniek, wie we zijn en hoe we werken

15 mei, 2020

Verbindingen maken tussen onderwijspraktijk, -wetenschap en -techniek. Misschien een beetje raar, Leeruniek bestaat al bijna 4 jaar, en we hebben ons nog nooit echt voorgesteld. Bij deze! Wie zijn we en hoe werken we?

Read More
Image

Waarom zicht op ontwikkeling de kern van goed onderwijs is

21 april, 2020

Voor ons staat Zicht op ontwikkeling aan de basis van goed onderwijs. Dat vinden wij natuurlijk niet als enige. Vraag een willekeurige leerkracht in Nederland anno nu, decennia geleden, of zelfs een leerkracht uit een totaal ander land, en je zal iets soortgelijks horen:…

Read More