Wat is een onderwijsplan?

In een onderwijsplan staat het plan van aanpak van de school voor een specifiek vakgebied. In het onderwijsplan staat bijvoorbeeld met welke methode jullie werken, welke didactische principes jullie hanteren en hoe er wordt gedifferentieerd. Dat ene plan is voor iedereen van groep 3 t/m 8 hetzelfde.

Deze gezamenlijk geformuleerde aanpak is van belang voor grip op het onderwijsproces. Door schoolbreed dezelfde aanpak te hanteren, kun je toetsen hoe effectief jullie onderwijs is en waar verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Jaarlijks analyseer je als team de opbrengsten: leidt onze werkwijze tot de gewenste resultaten? De leerkrachten bepalen (half-)jaarlijks aan de hand van de READ-cyclus of er afgeweken moet worden van de standaardaanpak. Deze analyses samen vormen weer input voor de beslissing op schoolniveau: moet er iets aangepast worden in onze werkwijze? Deze aanpassingen worden weer verwerkt in het onderwijsplan zodat de nieuwe werkwijze duidelijk is voor iedereen en daar weer op gereflecteerd kan worden.

Bijkomend voordeel voor de leerkrachten is dat ze niet elk halfjaar opnieuw de normale gang van zaken in een groepsplan hoeven te beschrijven, maar alleen datgene wat afwijkend is. Dat maakt het proces efficiënter.

De inhoud van het onderwijsplan wordt met het team gezamenlijk afgesproken. De IB / directie / vakcoördinator heeft de regie over het invullen en klaarzetten van het onderwijsplan. In Leeruniek kan alleen iemand met beheerdersrechten een format onderwijsplan maken voor het team.

Image


Hoe maak je een onderwijsplan in Leeruniek?


 • 1. Ga naar Beheer

  Alleen een beheerder kan een onderwijsplan klaarzetten voor de collega’s

 • 2. Klik op “Plannen”

 • 3. Klik op “maak een format”

Image
Image
 • 4. Selecteer het vak waarvoor je een onderwijsplan schrijft door de andere vakken weg te klikken

 • 5. Selecteer de leerjaren door de andere leerjaren weg te klikken. Klik op "volgende stap"

  In de meeste gevallen maak je het onderwijsplan voor leerjaar 3 t/m 8

 • 6. Om de opzet van Leeruniek te gebruiken, klik op “Onderwijsplan” onder “Formats van Leeruniek”

 • 7. Klik op “volgende stap”

 • 8. Geef het plan een naam, bijvoorbeeld “Onderwijsplan rekenen” en klik op “format toevoegen”

 • 9. Er verschijnt een format. Klik rechtsboven op “format bewerken”

Image
Image
 • 10. Je kunt nu de geschreven teksten aanpassen, (sub)titels aanpassen en tekstvakken toevoegen

  Elke school heeft haar eigen voorkeuren voor de invulling van het onderwijsplan. Kijk kritisch naar het format van Leeruniek, schrap en vul aan zodat het aansluit bij jullie visie en werkwijze.

 • 11. Wanneer je het onderwijsplan op “actief” zet, wordt het format zichtbaar voor je collega’s wanneer ze het plan aan willen maken op hun groepspaginaWaar vindt de leerkracht het onderwijsplan terug in Leeruniek?

Het onderwijsplan wordt niet automatisch zichtbaar op de groepspagina. Als leerkracht zet je deze (aan het begin van het schooljaar) gemakkelijk klaar. Aan dit plan hoef je verder niets meer toe te voegen.

 • 1. Ga naar jouw groep, je komt op het werkblad

 • 2. Scroll naar beneden tot het kopje “Plannen”

 • 3. Klik op “voeg eerste plan toe”

Image

Heb je vragen of behoefte aan een teamtraining?

Bij vragen kan je gebruik van de supportknop in Leeruniek. Heb je behoefte aan een teamtraining over de kindkenmerken?
Klik dan op onderstaande knop voor meer informatie over de (verschillende) training(en).


Bekijk aanbod

Image