Onderzoek


Leeruniek is een maatschappelijke onderneming die zich sterk maakt voor gelijke kansen in het basisonderwijs. Wij geloven dat ieder kind in Nederland recht heeft op een goede en eerlijke start en proberen op verschillende manieren hieraan bij te dragen.

Leeruniek is vooral bekend door de ondersteuning en tools die ze scholen biedt om de brede ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Onderwijsteams kunnen hierdoor op elk moment weten hoe de leerlingen ervoor staan.

Daarnaast doet Leeruniek onderzoek voor besturen. Leeruniek is sterk in het combineren en analyseren van verschillende typen data om complexe onderwijskundige vraagstukken aan te pakken. Inmiddels hebben we al veel besturen (en andere organisaties) geholpen met gerichte en effectieve analyses.

Hieronder vind je voorbeelden van door ons uitgevoerd onderzoek. De links leiden steeds naar een compacte casusbeschrijving.

Image
Augustus 2022

Placemats: schoolspecifieke corona-impactanalyses


Begin 2022 zoekt een schoolbestuur contact met Leeruniek. Al eerder heeft Leeruniek voor dit bestuur een analyse uitgevoerd van de impact van corona op de leerresultaten. Omdat de verschillen tussen de scholen groot zijn, is er behoefte aan schoolspecifieke ondersteuning. Stellen ze de juiste prioriteiten en bieden ze wel wat nodig is voor een kansrijke uitstroom? In korte tijd verzorgt Leeruniek voor elke school analyses. De placemats met de onderzoeksresultaten zijn voor de scholen een belangrijk hulpmiddel bij het verkleinen van de impact van corona. Lees hier meer over deze onderzoeks- en ontwikkelopdracht.


Juni 2022

Inzicht in impact pandemie op leerresultaten


Een groep schoolbesturen maakt zich in het voorjaar van 2021 grote zorgen. Hoe staan de leerlingen ervoor na een jaar corona? Leeruniek krijgt de opdracht de impact van de crisis in kaart te brengen. Het onderzoek van Leeruniek biedt waardevolle inzichten en leidt tot meerdere herhaalopdrachten om de leervertragingen blijvend te monitoren. Lees hier over het onderzoek.

Mei 2022

Ondersteuning bij onvoldoendes voor kwaliteitszorg


Een bestuur in het zuiden van Nederland wordt bij het vierjaarlijkse onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs geconfronteerd met meerdere onvoldoendes voor de kwaliteitszorg. Bestuur en scholen weten onvoldoende of er goed wordt lesgegeven. Leeruniek krijgt de opdracht de leerresultaten te analyseren, zodat het bestuur de juiste prioriteiten kan stellen voor een verbetertraject. Het rapport van Leeruniek wordt enthousiast ontvangen. Lees hier meer over deze studie.

Mei 2021

Onderzoek voor OCW


In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap doet Leeruniek onderzoek naar de impact van de lockdowns door de coronacrisis op verschillende groepen leerlingen in het basisonderwijs. We werken hiervoor samen met wetenschappers van de universiteit van Oxford. Lees hier de samenvatting van de resultaten van het onderzoek.

Veelgestelde vragen


Wil je meer weten over hoe wij als Leeruniek onderzoek ondersteunen en doen? Lees hier de veelgestelde vragen.

Meer weten?


Wil je weten wat de onderzoeksafdeling van Leeruniek voor jullie organisatie kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op met .