Patrick Curtain

Chief Technology Officer


Patrick wil graag de wereld veranderen en volgens hem is het onderwijs een goed begin. Hij wil meewerken aan het verbeteren van data-visualisatie voor leerkrachten, zodat zij leerlingen beter kunnen helpen. Hij gelooft, net als Leeruniek, dat je niet alleen moet kijken naar leerresultaten, maar ook naar de omgeving en factoren die in het leven van leerlingen spelen. Zo kun je uiteindelijk het best inspelen op wat een leerling nodig heeft en hen het beste helpen.


Image