Wij geloven in een wereld waar ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen door middel van goed onderwijs.

Leeruniek heeft één duidelijke visie: onderwijs is een van de meest effectieve manieren om alle kinderen een eerlijke kans in het leven te bieden. De beheersing van basisvaardigheden zoals taal, spelling en rekenen heeft een enorme invloed op de verdere ontwikkeling van een kind. Ieder kind verdient daarom het best mogelijke onderwijs in deze basisvaardigheden.

Onze Visie

Onze Missie

Leeruniek stelt onderwijzers in staat om voor ieder kind de juiste beslissingen te maken en passend onderwijs te kunnen bieden.

Ondanks de enorme inspanning van basisscholen, verlaat nog steeds één op de acht kinderen de basisschool met een achterstand van twee jaar of meer. Leerunieks missie is om deze leerachterstanden op basisscholen te voorkomen. Dit doen wij door onderwijzers de tools aan te reiken waarmee zij unieke leerbehoeftes van leerlingen signaleren, begrijpen en accommoderen. Hiermee kunnen ze de beste keuzes maken en wordt gepersonaliseerd leren voor ieder kind écht mogelijk.

In 2014 won het team van Leeruniek de Global Impact Competition. Tijdens het tien weekse zomerprogramma van de Singularity University op de NASA Campus van Silicon Valley bedachten wij een oplossing voor een groot maatschappelijk probleem gericht op onderwijs en gebaseerd op kunstmatige intelligentie. Dit werd Leeruniek: een Big Data gedreven oplossing om de leerontwikkeling van kinderen nauwkeurig te volgen en het onderwijs aanbod hierop aan te laten sluiten.

Jelte de Jongh Singularity University

Leeruniek KOMPAS basisschool brainstorm

Leeruniek speelt in op de digitalisering van het onderwijs en de mogelijkheden van Learning Analytics. Learning Analytics is het verzamelen en analyseren van leergegevens om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van iedere leerling, groep en de school als geheel. Bestaat een leerling voor ons dan ‘uit getallen’? Nee, zeker niet. Maar het begrijpelijk weergeven en slim duiden van data, met respect voor de context van het lerende kind is cruciaal voor bieden van goed onderwijs.

Na een periode van research bracht ons team begin 2016 de bèta versie van het Learning Analytics platform uit. Samen met enkele pioniers in onderwijs hebben wij sindsdien aan de verdere optimalisering van het product gewerkt. Het was een periode van hard werken, maar inmiddels is ons team en het dashboard klaar voor de basisscholen van Nederland!

Learning analytics brainstom

Pers

numrush_logo_geel

tedx-1024x319_logo_red

Emerce_logo_rood

logo-BNRnieuwsradio