Unieke bovenschoolse analyses


Leeruniek kan verschillende bovenschoolse analyses voor jouw bestuur uitvoeren. Hierdoor heb je als bestuur één overzicht van trends en resultaten én een objectieve basis voor het goede gesprek. Zo kun je proactief bijsturen in plaats van reactief ingrijpen.

Image

Uitstroomprognoses


Niet meer alleen achteruit kijken hoe jouw scholen het deden op de inspectie-indicatoren, maar juist vooruit kijken naar hoe ze in de toekomst gaan scoren op OR1. Dat is wat je als bestuur wilt, want nu kun je nog bijsturen.

Leeruniek heeft sterke prognose-modellen ontwikkeld. Per school wordt de toekomstige uitstroom uit groep 8 in beeld gebracht. Hiermee krijg je als bestuur een beeld van hoe jouw scholen er nu én in de toekomst voor staan bij de inspectie-indicatoren voor OR1.

In onze Uitstroomprognose bieden we een handzaam overzicht én detailoverzichten voor het hele schoolbestuur. Per school maken we prognoses voor de komende drie jaar voor 1F en 1S/2F. Ook maken we per vak een een uitsplitsing.

Nieuw dit jaar is dat we ook voor IEP- en DIA-toetsen deze prognoses kunnen uitvoeren! Unieke waarde: ook als verschillende LVS-toetsen in gebruik zijn krijg je toch een totaaloverzicht voor heel het schoolbestuur.

*LVS Boom is in ontwikkeling!


Nulmeting


Als bestuur wil je de ontwikkeling van de gehele organisatie meerjarig kunnen volgen.

Het is vanzelfsprekend om hiervoor de ontwikkeling in kaart te brengen vanaf een natuurlijk nulpunt of ijkmoment. Dit moment kan in het heden liggen of in het (recente) verleden. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Begin of einde van het corona-tijdperk
  • Introductie nieuwe leermethode of organisatiebrede verandering
  • Aantreden van een nieuw bestuur of een fusie
  • In werking treden van een nieuwe werkwijze of kwaliteitscyclus
  • De start van een vierjarige beleidscyclus (Koersplan, Strategisch beleidsplan)

Leeruniek kan helpen met het in kaart brengen van al jouw scholen: we doen een nulpunt-analyse. Waar staan alle scholen nu? Zien we kwetsbare plekken? Daarnaast volgen we de scholen gedurende een periode. Daarmee brengen we in kaart hoe de scholen en de hele organisatie zich ontwikkelen vanaf het gekozen nulpunt. Ook kan je als bestuur leren wat de impact van beleid is en tijdig bijsturen als nodig.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat dan je gegevens achter.    * We gaan vertrouwelijk om met gegevens en zullen deze nooit aan derden verstrekken.

    Image