Unieke bovenschoolse analyses


Leeruniek kan verschillende bovenschoolse analyses voor jouw bestuur uitvoeren. Hierdoor heb je als bestuur één overzicht van trends en resultaten én een objectieve basis voor het goede gesprek. Zo kun je proactief bijsturen in plaats van reactief ingrijpen.


Meer weten?
Image

Uitstroomprognoses


Niet meer alleen achteruit kijken hoe jouw scholen het deden op de inspectie-indicatoren, maar juist vooruit kijken naar hoe ze in de toekomst gaan scoren op OR1. Dat is wat je als bestuur wilt, want nu kun je nog bijsturen.

Leeruniek heeft sterke prognose-modellen ontwikkeld waarmee per school de toekomstige uitstroom uit groep 8 in beeld wordt gebracht. Ongeachte welk LVS en type vervolgtoets je scholen gebruiken.

Wat ontvang je als uitstroomprognose?

 • Één handzaam overzicht van al jouw scholen
 • Uitstroomprognoses voor de komende drie jaar en huidige leerjaren
  5, 6 en 7
 • Voor alle scholen een prognose van percentage 1F en 1S/2F op basis
  van halfjaarlijkse volgtoetsen
 • Detailoverzichten per school
 • Uitsplitsingen per vak
 • Een inhoudelijke toelichting door een schooladviseur die met een frisse blik meekijkt en -denkt


Uitstroomprognose aanvragen

Nulmeting


Als bestuur wil je de ontwikkeling van de gehele organisatie meerjarig kunnen volgen.

Het is vanzelfsprekend om hiervoor de ontwikkeling in kaart te brengen vanaf een natuurlijk nulpunt of ijkmoment. Dit moment kan in het heden liggen of in het (recente) verleden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Begin of einde van het corona-tijdperk
 • Introductie nieuwe leermethode of organisatiebrede verandering
 • Aantreden van een nieuw bestuur of een fusie
 • In werking treden van een nieuwe werkwijze of kwaliteitscyclus
 • De start van een vierjarige beleidscyclus (Koersplan, Strategisch beleidsplan)

Leeruniek kan helpen met het in kaart brengen van al jouw scholen: we doen een nulpunt-analyse. Waar staan alle scholen nu? Zien we kwetsbare plekken? Daarnaast volgen we de scholen gedurende een periode. Daarmee brengen we in kaart hoe de scholen en de hele organisatie zich ontwikkelen vanaf het gekozen nulpunt. Ook kan je als bestuur leren wat de impact van beleid is en tijdig bijsturen als nodig.


Nulmeting aanvragen

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Laat dan je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.  * We gaan vertrouwelijk om met gegevens en zullen deze nooit aan derden verstrekken.

  Image