Leeruniek nu ook voor schoolbesturen


Leeruniek is een maatschappelijke onderneming die zich sterk maakt voor gelijke kansen in het basisonderwijs. Wij geloven dat ieder kind in Nederland recht heeft op een goede en eerlijke start en dragen hieraan op verschillende manieren bij.

We zijn vooral bekend door de persoonlijke ondersteuning en tools die we scholen bieden om de brede ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen. Onderwijsteams weten hierdoor op elk moment hoe de leerlingen ervoor staan.

Leeruniek is dé partij die onderwijskundige expertise koppelt aan de allerhoogste standaarden van data-analyse. De hieruit voortvloeiende resultaten blijven niet op bureaus liggen, maar komen rechtstreeks ten goede aan de praktijk. Inmiddels werken er duizenden leerkrachten met ons. Hierdoor kunnen we onze bevindingen altijd toetsen aan dit enorme netwerk van professionals in alle lagen van het onderwijsveld.

Sinds 2020 hebben we een uitgebreid aanbod voor schoolbesturen. Ook hier focussen we op het duurzaam versterken van de onderwijskwaliteit. Zo ondersteunen we bestuurders zelf en ook stafleden onderwijskwaliteit, bedrijfsvoering en HR. Wij geloven in sturen vanuit vertrouwen en transparantie.
Met dezelfde taal op elke laag en tussen de verschillende lagen van de organisatie.

besturen

Ons aanbod voor schoolbesturen

Bovenschoolse toegang 

tot het dashboard


Ongeacht of de scholen binnen jouw bestuur wel of nog niet met ons (scholen-)dashboard werken, kun je direct aan de slag.

Waarde? Sneller inzicht in populatie, trends en leergroei. Handige analyses, onafhankelijk van welke LVS-en of lesmethodes in gebruik zijn.Bovenschoolse analyses 

zoals onze uitstroomprognose


Halfjaarlijkse analyses van trends worden steeds slimmer. Niet meer enkel een terugblik, maar juist ook een vooruitblik.
Met meerdere soorten benchmarks en voor al je scholen.

Waarde? Eén overzicht van trends en resultaten, onafhankelijk van het type volgtoets dat wordt gebruikt.
Een objectieve basis voor het goede gesprek.

Proactief kunnen bijsturen in plaats van reactief moeten ingrijpen.Maatwerk-studies

met analytische onderbouwing


Elk bestuur heeft wel eens behoefte aan een snelle, heldere onderbouwing van een niet alledaags vraagstuk.

De data scientists en het onderwijsteam van Leeruniek bieden extra handen, rekenkracht en ervaring. Kom met een (complex) probleem en wij bieden structuur, analyse en narratief in een oplossing op maat.

Waarde? Ontzorgen van uw organisatie, verdiepen van analyses, evalueren van beleid of objectiveren van impactmeting.Meer weten?

Neem contact met ons op!
    * We gaan vertrouwelijk om met gegevens en zullen deze nooit aan derden verstrekken.
    contact