Think-cell

De software van Think-cell helpt bij het snel maken van mooi ontworpen grafieken voor Microsoft Powerpoint vanuit Microsoft Excel. Je kunt er ook complexe grafieken zoals Gantt en Waterfall-grafieken mee maken. Think-cell heeft een programma waarmee ze hun software gratis beschikbaar stellen aan academische en non-profit organisaties.


Voor verdere informatie over Think-cell kijk je op www.think-cell.com.Think-cell software facilitates the process of quick creation of well-designed charts in Microsoft Powerpoint while using Microsoft excel. It provides for complex charts as Gantt and Waterfall-charts. Think-cell is offered for free to academic and nonprofit organizations.


For additional information on Think-cell visit www.think-cell.com.

Image