Cito-analyse

Cyclisch werken

De Cito-analyse is een onderdeel van cyclisch werken. Wij hebben daar de READ-cyclus voor ontwikkeld:

 • Resultaten
 • Evaluatie
 • Aanpassingen
 • Doen

De resultaten als vertrekpunt vertellen je wat het huidige niveau van de leerling is. Bij de evaluatie kijk je wat de groei is geweest en in welke context de leerling hier is gekomen. Hierdoor ontstaat begrip, die nodig is om te bepalen welke aanpassingen er nodig zijn in de vervolgaanpak. Alles staat in dienst om de leerling beter te begrijpen en te bepalen wat je de komende periode gaat doen!

De resultaten voer je in en worden inzichtelijk in Leeruniek. Hieronder leggen we uit hoe je die evalueert en hoe je de aanpassingen voor de aanpak bepaalt en noteert. De uitvoering gebeurt daarna natuurlijk in het klaslokaal.

Image

Een evaluatie bestaat uit twee elementen:

 • Waardering waarbij je simpelweg bij jezelf nagaat: “Had ik deze resultaten verwacht?”
 • Verklaringen voor de resultaten
  Als handvat bij het vaststellen van verklaringen bieden we de 7xL: 7 factoren die de ontwikkeling van een leerling kunnen beïnvloeden. Ga deze na om te controleren of je een compleet beeld hebt gevormd:
Image

Met het begrip dat je krijgt door het evalueren, kun je de aanpassingen voor de aanpak vaststellen: de indeling van de instructiegroepen; ondersteunend materiaal; leerkrachthandelen. Daarmee maak je als leerkracht het verschil voor de toekomst.

Evalueren en aanpassingen vaststellen doe je op de volgende niveaus:

 • Instructiegroepniveau
  De leerlingen in een instructiegroep hebben dezelfde aanpak gekregen. Was die effectief? Wat werkte voor hen en wat niet? 
 • Leerlingniveau
  Je onderzoekt op individueel niveau wat werkte voor deze leerling en wat niet. Het hangt af van de schoolafspraken welke leerlingen je individueel analyseert

NB: Het is ook mogelijk om te analyseren op groepsniveau. Dit is vrij algemeen. Doe dit alleen als er daadwerkelijk iets van toepassing is op de hele groep, zoals bijvoorbeeld “veel wisselingen van leerkracht in één schooljaar”.

 

E-Cito en de overdracht

Voor een volledig stappenplan van de overdracht:

Open stappenplan

Bij de E-Cito schrijf je de analyse niet voor jezelf, maar voor de leerkracht van volgend jaar. Doordat jullie allemaal op dezelfde wijze werken is het voor de nieuwe leerkracht heel makkelijk om alle informatie te vinden binnen leeruniek. De nieuwe leerkracht kan alle informatie vast doorlezen ter voorbereiding op de warme overdracht. Tijdens de warme overdracht bespreek je de verklaringen en de adviezen voor de aanpak. De nieuwe leerkracht is verantwoordelijk voor de uiteindelijke aanpak. Deze heeft zicht op de lesstof van het nieuwe schooljaar en kan de geadviseerde aanpak daarmee combineren.

De informatie is het hele jaar door makkelijk vindbaar. Zo ontstaat optimale kennisstapeling en wordt de doorgaande lijn in de schoolloopbaan van de leerlingen geborgd. 

Image

Praktische stappen in Leeruniek


Voorbereiding

Ter voorbereiding op de Cito-analyse, doorloop je eerst onderstaande checklist:

 • De instructiegroepen zijn ingedeeld zoals je het afgelopen half jaar hebt lesgegeven
 • Je hebt, afhankelijk van de afspraken op school, de kindkenmerken ingevoerd in Leeruniek
 • De Cito-toetsen staan in LU (let op: het duurt gemiddeld één werkdag voordat gegevens uit Parnassys ingeladen zijn)*

  *Zijn de resultaten na 24 uur niet zichtbaar in Leeruniek en wel in Parnassys? Neem dan contact op via de Feedbackknop in het dashboard.
 

Instructiegroepniveau analyseren

 • 1. Ga naar jouw groep

 • 2. Klik op resultaten en scroll naar beneden

 • 3. Klik op de middenmoot van de laatste Cito-toets en scroll naar beneden. Je ziet nu de resultaten van jouw groep

 • 4. Filter op een instructiegroep en bekijk de resultaten en de groei

De filterfunctie (ook voor de methodetoetsen) maakt het mogelijk om in één keer de resultaten te zien van leerlingen die in dezelfde instructiegroep zitten. De filter laat altijd de meest actuele instructiegroep zien.

Image
Image
 • 5. Scroll naar beneden naar de Evaluatie-tekstbox en noteer de waardering en de verklaringen.

 • 6. Klik op opslaan

 • 7. Scroll naar beneden naar de Aanpak-tekstbox en noteer de aanpassingen in de aanpak

 • 8. Klik op opslaan

 • 9. Dit doe je voor alle instructiegroepen

Image

Leerlingniveau analyseren


 • 1. Je bent bij de groepsresultaten

 • 2. Klik op de leerlingnaam, je komt op de leerlingpagina bij de Cito-resultaten

 • 3. Kijk voor een compleet beeld naar alle informatie op deze pagina: de Cito-resultaten van de afgelopen jaren en de andere vakken, de methoderesultaten en de kindkenmerken

Image
Image
 • 4. Scroll naar de Evaluatie-tekstbox en schrijf de evaluatie. Deze bestaat uit een waardering en verklaringen

 • 5. Klik op opslaan

 • 6. Scroll naar de Aanpak-tekstbox en schijf een advies voor de aanpassingen voor de komende periode

 • 7. Klik op opslaan

Image
Image
 • 8. Pas, indien nodig, de instructiegroep aanAfsluiting

Heb je vragen of behoefte aan een teamtraining over de overdracht? Neem dan contact op door op de supportknop te klikken of stuur een mail naar support@leeruniek.nl.Image