Analyseer de Cito met Leeruniek


De Cito-analyse is, zoals je waarschijnlijk weet, onderdeel van de halfjaarlijkse onderwijscyclus. Door terug te blikken op het afgelopen halfjaar en de Cito-toetsen te evalueren, kun je beter bepalen waar je de komende maanden aan wil werken. Door dit op een cyclische manier te doen, creëer je niet alleen een helder overzicht en inzicht voor jezelf en je team, maar kun je je leerlingen ook optimale begeleiding bieden.Fase 1: Voorbereiding op de Cito-analyse


Ter voorbereiding op de Cito-analyse, is het verstandig eerst onderstaande checklist te doorlopen:

 • Je hebt de instructiegroepen juist ingedeeld

  De instructiegroepen zijn ingedeeld zoals je het afgelopen half jaar hebt lesgegeven

 • Leerlingen maken de Cito-toets

  Alle leerlingen hebben de Cito-toetsen gemaakt

 • Je kijkt de Cito-toetsen na

  De Cito-toetsen zijn nagekeken en ingevoerd

 • De Cito-toetsen staan op de resultatenpagina van Leeruniek

  Let op: het duurt gemiddeld één werkdag voordat gegevens uit Parnassys ingeladen zijn*

 • Je noteert voor jezelf welke leerlingen sowieso om een individuele evaluatie vragen

  Dit zijn (zorg-)leerlingen die een eigen aanpak hebben of die je om een andere reden in het vizier hebt


Image
 • * Zijn de resultaten na 24 uur niet zichtbaar in Leeruniek en wel in Parnassys? Neem dan contact op via de Feedbackknop in het dashboard.


Fase 2 : Cito-resultaten evalueren


Je evalueert de gemaakte Cito-toetsen om erachter te komen waar jij komend halfjaar mee aan de slag gaat.

 • 1. Ga naar jouw groep

  Klik links in het menu op groep en zoek daar de naam van je groep

 • 2. Ga naar Resultaten en scroll naar beneden

  Klik op de subpagina Resultaten in het linkermenu en scroll daarna naar de Cito-resultaten

 • 3. Klik op de middenmoot van de laatste Cito-toets en scroll naar beneden

  Open de laatste Cito-toets door op de laatste rechthoek te klikken. Hiermee open je details onder de grafiek. Scroll naar beneden om dit te zien.

 • 4. Bekijk de scores en groei van de leerlingen

  Je schrijft een leerlingevaluatie voor de leerlingen die een sterke groei of daling laten zien (0.6 of meer) en de overige (zorg-)leerlingen die je van tevoren hebt vastgesteld

Image
Image
Image
 • 5. Klik op de leerling waar je een leerlingevaluatie voor wil schrijven

  Je komt automatisch bij het Cito-resultaat van deze leerling

 • 6. Je kunt nu de score en groei van de leerling bekijken

  Neem ook de overige toetsresultaten van de leerling mee zoals: Cito-scores uit het verleden, Cito-scores van andere vakken en methodetoetsen

 • 7. Kijk ook naar de merkbare data

  Een leerling is meer dan toetsresultaten. Neem daarom in je analyse ook de stimulerende en belemmerende factoren en onderwijsbehoeften mee. Deze staan (afhankelijk van de schoolafspraken) bovenaan de leerlingpagina.

 • 8. Schrijf de Cito-evaluatie voor de leerling

  Noteer hier of de leerling van instructiegroep verandert en welke aanpassingen het komend halfjaar voor deze leerling van toepassing zijn

Mogelijke vragen die je kunnen helpen om een betekenisvolle evaluatie voor de leerling te schrijven:


 • Is het resultaat van deze leerling naar jouw verwachting?
 • Is de groei van deze leerling naar jouw verwachting?
 • Wat zouden mogelijke verklaringen kunnen zijn voor het resultaat en de groei van de leerling? Denk aan factoren als
  leerkrachtbegeleiding, lesdoelen, lesmateriaal, lesaanpak, leertijd, leeromgeving, leefomgeving en de leerling zelf.
 • Is er volgens jou reden om deze leerling naar een andere instructiegroep te verplaatsen?
 • Is er volgens jou reden om deze leerling iets anders aan te bieden dan wat deze leerling het komende halfjaar sowieso al aangeboden krijgt?
  Denk aan aanpassingen op het gebied van leerkrachtbegeleiding, lesdoelen, lesmateriaal, lesaanpak, leertijd, leeromgeving, leefomgeving en de leerling zelf.

Image
Image

 • 9. Ga terug naar het groepsoverzicht door te klikken op de toetsnaam

 • 10. Herhaal stap 5 t/m 9 totdat je van alle gekozen leerlingen een evaluatie hebt geschreven

  Ga daarna terug naar het groepsoverzicht van de toets

 • 11. Klik bij de filter op één van de instructiegroepen

  Je ziet nu alleen de scores van de leerlingen die op dit moment in die specifieke instructiegroep zitten

 • 12. Bekijk nogmaals de scores en groei van de leerlingen in deze specifieke groep

  Zie je overeenkomsten tussen de scores of juist grote verschillen?

 • Begin de evaluatie van de instructiegroep met de naam van de instructiegroep

 • 14. Herhaal stap 11 t/m 13 voor de andere twee instructiegroepen

Image
Image

Image

Mogelijke vragen die je kunnen helpen om een betekenisvolle instructiegroepsevaluatie te schrijven:


 • Zijn de resultaten van de leerlingen in deze instructiegroep naar jouw verwachting?
 • Is de groei van de leerlingen in deze instructiegroep naar jouw verwachting?
 • Wat zouden mogelijke verklaringen kunnen zijn voor de resultaten en groei van deze instructiegroep?
  Denk aan factoren als leerkrachtbegeleiding, lesdoelen, lesmateriaal, lesaanpak, leertijd en leeromgeving
 • Is er volgens jou reden om aanpassingen te doen in de standaard aanpak van deze instructiegroep?
  Denk aan aanpassingen die te maken hebben met leerkrachtbegeleiding, lesdoelen, lesmateriaal, lesaanpak, leertijd en leeromgeving
 • Is er volgens jou reden om leerlingen naar een andere instructiegroep te verplaatsen?

 • De filterfunctie (ook voor de methodetoetsen) maakt het mogelijk om in één keer de Cito-resultaten te zien van leerlingen die in dezelfde instructiegroep zitten. Zo kun jij als leerkracht makkelijker analyseren of de aanpak effectief is geweest. De filter laat altijd de meest actuele instructiegroep zien.


Fase 3: Instructiegroepen komende periode aanpassen


Wanneer je hebt teruggeblikt op het afgelopen halfjaar en de Cito-toetsen hebt geëvalueerd is het tijd om vooruit te kijken. Het kan zijn dat je tot de conclusie bent gekomen dat sommige leerlingen in een andere instructiegroep horen. Om dit aan te passen doe je het volgende:

 • 1. Ga naar jouw groep

  De pagina opent het werkblad met de instructiegroepen

 • 2. Pas de instructiegroepen aan door de leerlingen te verslepen

  Doe dit op basis van je evaluaties

 • 3. Na het slepen met leerlingen zijn je instructiegroepen aangepast

  Je bent nu klaar met de Cito-analyse in Leeruniek!

Image

[helpful]
Image

Wil je meer informatie?


Heb je nog vragen over de Cito-analyse?
Maak dan gebruik van de feedbackknop in Leeruniek.

Ben je benieuwd naar de training Cito-analyse bij jou op school? Laat het ons weten via
support@leeruniek.nl.


Print Friendly, PDF & Email