Waarom we toetsen


4 March, 2021

Waarom we toetsen


Ondanks de dreiging van een derde coronagolf, zijn de scholen gelukkig weer open. Tijd om weer een compleet beeld te krijgen van hoe het met jouw leerlingen gaat. Dat beeld beslaat zowel de merkbare als meetbare data. En juist nu, na een periode van thuisonderwijs, biedt de halfjaarlijkse toets scholen houvast om de volgende vraag te beantwoorden: “wat hebben de leerlingen van mij nodig om te groeien?”

Toetsen voor meer inzicht
Nu de leerlingen weer bij je in de klas zitten, is het belangrijk om het complete beeld van hun ontwikkeling in kaart te brengen. Gebruik hiervoor zowel de merkbare als meetbare factoren, want los van elkaar zeggen ze niet zoveel. Je hebt de merkbare factoren, zoals de sociaal-emotionele ontwikkeling en observaties, nodig om de resultaten van een toets in een context te kunnen plaatsen. Alleen dan kom je tot het verhaal achter de cijfers. Ook nu, later dan gebruikelijk, staan er weer niet-methodegebonden toetsen op het programma. Dit objectieve meetmoment van de halfjaarlijkse toets is juist nu zo belangrijk. 

Vorig jaar bleek uit het onderzoek van Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) dat zonder het objectieve meetmoment van de eindtoets er significant lagere adviezen zijn gegeven ten opzichte van voorgaande jaren. De toets maakt dus in normale omstandigheden een verschil. De combinatie van meetbare en merkbare data zorgen voor inzicht in de gehele ontwikkeling en alleen zo kun je je leerlingen helpen groeien. Zeker ook met oog op passend vervolgonderwijs.

Door de verschillende maatregelen omtrent het coronavirus heeft de onderwijsinspectie besloten om scholen dit schooljaar niet te beoordelen op de cijfermatige resultaten. Dat betekent echter niet dat je als school nu geen toetsen meer hoeft af te nemen. Deze objectieve instrumenten helpen jou om in te schatten wat een leerling van jou nodig heeft. Pas als je het complete plaatje hebt (meetbaar en merkbaar), kun je met gerichte interventies aan de slag.

Zoek stabiliteit en zekerheid waar het kan
Het lijkt soms één groot experiment waar we ons nu in bevinden. En wat kenmerkend is voor een experiment, is dat de onderzoekers bewust veel factoren hetzelfde houden. Op die manier, vanuit een gecontroleerde omgeving, wordt het extra zichtbaar wat de effecten zijn van bepaalde veranderingen en interventies. Stel dat je komend schooljaar met een nieuwe lesmethode en een andere organisatiestructuur zou starten en daarbij ook nog je toetsritme verandert. Wat kun je dan zeggen over de resultaten die daaruit volgen? Zijn die het gevolg van de nieuwe  methode? Of van de nieuwe organisatiestructuur die tot meer samenwerking leidde? Je weet dan nooit precies welke factor welk effect teweeg heeft gebracht. 

Met de onzekerheid van nu is het verstandig om niet nog meer te veranderen en je juist vast te houden aan de dingen die bekend en effectief bewezen zijn. Zo weet je bijvoorbeeld dat de middentoetsen je een objectief inzicht geven in de cognitieve ontwikkeling van je leerlingen. Vergelijk deze middentoets bijvoorbeeld met de vorige middentoets om het effect van de veranderende leeromgeving in beeld te brengen. Gebruik dit toetsmoment dus in je voordeel. 

Hoe we dit schooljaar gaan eindigen weet nog niemand. Zoek je zekerheden en gebruik de meetbare en merkbare data om tot een compleet beeld te komen van wat de leerling juist nu van jou nodig heeft. Corona of niet, een goed fundament wil je voor al je leerlingen. Veel succes met de analyses!Geschreven door:
Iris BunnigBenieuwd geworden naar Leeruniek? Of wil je graag met ons sparren over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op via onderstaande button.

Contact