De leerling goed in beeld


31 May, 2022

De leerling goed in beeld


De Wijngaard, een basisschool in het midden van het land, werkt sinds kort met het dashboard van Leeruniek. De leerkrachten maken inmiddels voor ieder kind op de leerlingpagina van het dashboard notities over zijn sociaal-emotionele en lichamelijke ontwikkeling, werkhouding en thuissituatie. Is een kind teruggetrokken, passief, gemotiveerd, heeft het goed contact met andere kinderen et cetera. Maar ook: wordt er thuis een andere taal gesproken?

Om het onderwijs optimaal af te stemmen op de onderwijsbehoeften van leerlingen bevat het dashboard naast toetsresultaten ook gegevens over de sociaal-emotionele ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. Welk kind heb ik voor me? Wat stimuleert deze leerling, en wat belemmert hem? De leerkracht vindt de antwoorden op deze vragen door scherpe observaties en noteert ze onder kindkenmerken op de leerlingpagina van een kind. We merken dat zeker ook de leerkrachten van groep 1 en 2 die geen Cito toetsen hebben, het fijn vinden om deze waardevolle informatie over de leerlingen te kunnen vastleggen. 

Het dashboard bevat geen aanvinklijstje. We willen dat de leerkracht met een open blik naar de leerlingen kan kijken.

Tips voor het schrijven van betekenisvolle kindkenmerken

  • Houd het functioneel.
    Noteer kenmerken die bij kunnen dragen aan een goede overdracht, gesprekken met ouders, of kennisdeling met externe instanties.

  • Houd het actueel, kort en bondig.
    Werk de kindkenmerken regelmatig bij.

  • Noteer ze voor iedere leerling. Om alle leerlingen goed op het netvlies te hebben, adviseren we om voor iedere leerling kindkenmerken te noteren.

  • Maak schoolafspraken.
    Wat noteren we en hoe doen we dat?

De intern begeleider van De Wijngaard vertelt dat het invullen van de kindkenmerken an sich al helpt. ‘Doordat je het invult en erover nadenkt, ben je er al mee bezig.’ Dat helpt om vervolgens de onderwijsbehoeften van het kind en een passend aanbod te formuleren.Geschreven door:
Marijke Kienstra