Het nieuwe resultatenmodel


16 November, 2020

Het nieuwe resultatenmodel:

Inzicht in ontwikkeling is belangrijker dan het halen van de norm zelf

Zoals bekend is het nieuwe Resultatenmodel sinds dit schooljaar van kracht. Dit is het sluitstuk van het herziene inspectiekader uit 2017. Bij Leeruniek krijgen we hierover veel vragen van IB-ers: hoe kijkt de Inspectie naar resultaten in relatie tot zicht op ontwikkeling? Hoe breng je dit in de praktijk met cyclisch werken? Hoe voldoe ik aan de eisen voor verantwoording van resultaten? Het antwoord op deze vragen is simpeler dan je denkt als je deze 3 tips in het achterhoofd houdt.

1) De geest van het kader is leidend: de Inspectie stuurt op inzicht en lerend vermogen van je team
Inspecteurs die we spreken benadrukken telkens dit: “Het oude denken leidde nog wel eens tot ‘afvinkgedrag’. Het nieuwe kader beoogt juist ook de houding ten aanzien van kwaliteit te veranderen: eigenaarschap, inzicht en lerend vermogen staan nu voorop”. Waar het om gaat is dat ‘kwaliteit’’ gedragen wordt door het hele team, juist ook door leraren. Resultaten zijn vooreerst een middel (en niet een doel) om tot steeds betere inzichten te komen over wat werkt. Cyclisch werken vormt de basis van een op continue verbetering gerichte cultuur en van het adaptief vermogen van je team.

Image
Image

2) Dat maakt de vertaling van ‘inzicht in’ naar ‘grip op’ belangrijker dan het halen van de norm zelf
Zicht óp ontwikkeling is hierbij ook maar een tussenstap - maar wel een essentiële - om te komen tot inzicht ín ontwikkeling. En inzicht in is weer nodig om te komen tot ‘grip op groei’. Juist daarom staart de Inspectie zich niet blind op het halen van de minimumnormen van 1F en 2F/1S. Zelfs als je school deze incidenteel niet haalt, dan nog kan je de beoordeling ‘voldoende’ krijgen. Vereist is dan wel dat je de leerresultaten kunt verklaren op basis van individuele leerlingkenmerken en zo blijk geeft van (be)grip en lerend vermogen.

3) Valkuil nieuwe kader: in de achteruitkijkspiegel kijken. Nodig: naar voren kijken en cyclisch werken
Helaas verleidt het nieuwe resultatenmodel om té veel in de achteruitkijkspiegel te kijken. Immers, je wordt ‘afgerekend’ op het gemiddelde van de afgelopen drie eindtoetsen. Aan die uitstroom is echter niets meer te doen, deze kinderen zijn immers al doorgestroomd naar het VO. Je kunt de aandacht van het team beter richten op dat waar je wel grip op hebt: de ontwikkeling van de kinderen nu. Door samen echt cyclisch te werken, bijvoorbeeld met het READ-model van Leeruniek, sla je 2 vliegen in 1 klap: je leert het snelste over wat werkt en haalt zo het beste uit ieder kind. Én je hebt meteen je verantwoording op orde, mocht de Inspectie daar ooit naar vragen.


Benieuwd naar de Leeruniek-werkwijze of ben je al bezig met het stellen van ambities en wil je graag advies over hoe je dit verantwoord kunt doen? Neem dan contact met ons op (info@leeruniek.nl, 020-2615284), vraag een quickscan aan, of schrijf je in voor onze nieuwsbrief.