Onderzoek impact corona


16 May, 2021

Onderzoek impact corona


Leeruniek is een maatschappelijke onderneming die zich sterk maakt voor gelijke kansen in het basisonderwijs. Wij geloven dat ieder kind in Nederland recht heeft op een goede en eerlijke start. Eén van de manieren waarop we bij Leeruniek hieraan proberen bij te dragen, is door het ondersteunen en doen van onderzoek (met grote maatschappelijke relevantie).

Het doen van onderzoek is belangrijk. Hierdoor kunnen complexe onderwerpen met een groot maatschappelijk belang beter in kaart worden gebracht. Denk bijvoorbeeld aan het identificeren van oorzaken voor leervertraging of juist van kwaliteiten en kenmerken van veerkrachtige en professionele schoolteams. Meer inzichten hierin kunnen direct bijdragen aan gerichte oplossingen ten behoeve van de gehele onderwijssector.


Rapport impact corona in primair onderwijs

In opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap onderzochten we de impact van de coronacrisis op het primaire onderwijs als geheel, en specifiek op verschillende groepen leerlingen in het basisonderwijs. De vraag was om vooral te kijken naar de impact van 1 jaar corona op de leergroei van de kernvakken begrijpend lezen, rekenen en spelling. We hebben voor dit onderzoek samengewerkt met wetenschappers van de universiteit van Oxford, die hier eerder onderzoek naar deden.

De belangrijkste inzichten zijn:

  • Uit eerder onderzoek van de wetenschappers van Oxford is naar voren gekomen dat, na de eerste lockdown (dus juni 2020) leerlingen gemiddeld genomen minder goed scoorden. Deze opgelopen vertragingen van 6-8 weken lijken nu (mei 2021) deels in te zijn gelopen. Doordat de M-toetsen 6 weken later zijn afgenomen als gevolg van de tweede lockdown, kunnen er echter nog geen ‘appels met appels’ vergelijken waardoor het trekken van harde conclusies op dit moment lastig is.

Dit vraagt om verder onderzoek, bijvoorbeeld naar de resultaten van de E-toetsen aan het einde van schooljaar 20-21.

  • Complexe scholen met een hoge schoolweging scoren minder goed dan scholen met een lage weging. Verschillen tussen de scholen blijven duidelijk zichtbaar.

Scholen hebben zich enorm ingezet om in een ongekend moeilijke situatie het onderwijs zo goed mogelijk doorgang te laten vinden. In alles zie je de passie en betrokkenheid, waarmee zij hun werk doen, terug. Een deel van de leervertraging op de kernvakken blijkt inmiddels al ingelopen te zijn.

Het onderzoek laat zien dat er structurele verschillen zijn tussen scholen. Het is van belang om te begrijpen waar deze verschillen vandaan komen, zodat die inzichten gebruikt kunnen worden ter versterking van alle scholen. Immers, het mag voor de kwaliteit van onderwijs niet uitmaken naar welke school in de buurt een leerling gaat. Alle kinderen in Nederland hebben recht hebben op een goede en eerlijke start in het onderwijs.